Czytelnictwo

Rok szkolny 2019/2020

Najlepiej czytające klasy : IIIb, IV

Najlepsi czytelnicy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020:

Wieczorek Maria, Sklarek Alicja, Dyrbuś Mateusz

Klasa ilość wypożyczonych książek w roku szkolnym 2019/2020 Średnia na ucznia Uczniowie, którzy najczęściej korzystali z biblioteki szolnej, wypożyczali systematycznie książki, aktywnie brali udział w zajęciach czytelniczych:
Ia 156 8,2 Biadacz joanna, Gudzik Filip, Marędziak Rafał, Orzechowska Martyna, Szlachta amanda, Wachowski Nataniel
Ib 115 5,7 Zbaniuszek Emilia, Herok Nadia, Milczarek Zuzanna
IIa 135 7,5 Płanica Nadia, Berger Maria, Bernacka Milena, Flak Rafal, kostka Lena,
IIb 168 9,3 Brudny Artur, Fojcik Antonina, Błażej Szaboń, Lewicka Izabela
IIc 93 4,4 Wąsiewska Patrycja
IIIa 80 5 Palarz Magda
IIIb 205 15,7 Wieczorek Maria, Koncewicz Zuzanna, Papierok Kacper
IV 71 5,9 Sklarek Alicja
Va 41 1,9 Sobczak Oliwia
vb 89 4 Adamczyk Aleks, Cieślik Nila, Dyrbuś Mateusz, Płonka Julia, Filip Machulec
Vc 72 3,2 Dyka Oliwier, pisulski Kamil, Stylski Mateusz, Wachowska oliwia
VIa 72 3 Słowik Patrycja
VIb 65 2,7 Holewa dorota, Kawalec Vanessa, Kozioł nikola, Lipka emilia, Szymura Natalia, Wierzbicka Julia,
VIIa 29 1,5 Kotwica jowita, Fuchs Mateusz
VIIb 90 4,7 Nosiadek zuzanna, Palarz Daniel, Radyszuk Julia
VIII 42 1,4 Julia Piasecka

Ilość wypożyczonych książek i dokumentów elektronicznych: 1523

Średnia wypożyczeń na ucznia w szkole w roku szkolnym 2019/2020: 4,8

Ilość wypożyczonych podręczników: 2984

Rok szkolny 2018/2019

Statystyka czytelnictwa za I półrocze

Klasa Średnia przeczytanych książek na ucznia
Ia 6,7
Ib 8,3
Ic 4,2
IIa 8,3
IIb 8,0
III 6,5
IVa 2,5
IVb 6,6
IVc 3,0
Va 2,0
Vb 1,3
VIa 2,2
VIb 3,1
VII 1,7
VIIIa 1,0
VIIIb 1,0
IIIA GIM 2,0
IIIB GIM 1,1

Najlepiej czytające klasy:

W kategorii klas 1-3 – najlepiej czytającymi klasami w I półroczu są :

klasa Ib oraz IIa  (8,3 książek na ucznia).

W kategorii klas IV-VIII – najlepiej czytającą klasą jest

klasa IVB (6,6 książek na ucznia).

Najlepsi czytelnicy:

Jurko Alicja, Dyrbuś Mateusz,
Wczasek Konrad

Ilość wypożyczeń dla nauczycieli – 98

Statystyka czytelnictwa

Rok szkolny 2017/2018

Klasa Ilość uczniów

w klasie

Ilość wypożyczonych książek Średnia wypożyczonych książek na ucznia Ilość wypożyczonych podręczników
Ia 15 414 27,6 105
Ib 14 157 11,2 98
II 14 373 26,6 56
IIIa 22 272 12,3 85
IIIb 21 334 15,9 84
IIIc 23 413 17,9 92
IVa 23 255 11,0 230
IVb 25 198 7,9 250
Va 18 96 5,3 180
Vb 19 198 10,4 190
VI 27 122 4,5 270
VIIa 22 115 5,2 286
VIIb 21 217 10,3 273
IIa G 28 108 3,8 364
IIb G 28 85 3,0 364
IIIa G 18 73 4,0 198
IIIb G 18 77 4,2 198
IIIc G 15 82 5,4 187
Razem:      370              3589                                                                                                                                                                               
 Średnia przeczytanych książek na ucznia w roku szkolnym 2017/2018 to: 9,7

Najlepiej czytające klasy w roku szkolnym 2017/2018:

– w kategorii klas 1-3: klasa Ia

– w kategorii klas 4-5: klasa IVa

Najlepsi czytelnicy w roku szkolnym 2017/2018:
Mateusz Dyrbuś, Oliwia Wachowska, Łukasz Nowak, Mateusz Czerner, Julia Płonka, Patrycja Słowik, Jowita Kotwica, Aneta Jakubczyk

Gratulujemy!!!

Statystyka czytelnictwa

Drugie półrocze 2017/2018

Klasa Ilość uczniów

w klasie

Ilość wypożyczonych książek luty, marzec, maj, czerwiec Średnia wypożyczonych książek

na ucznia

Ilość wypożyczonych podręczników
Ia 15 311 6,8 105
Ib 14 113 3,1 98
II 14 143 16,4 56
IIIa 22 160 5,0 85
IIIb 21 157 8,4 84
IIIc 23 235 7,7 92
IVa 23 113 6,1 230
IVb 25 78 4,8 250
Va 18 47 2,7 180
Vb 19 69 6,7 190
VI 27 33 3,2 270
VIIa 22 43 3,2 286
VIIb 21 101 5,5 273
IIa G 28 33 2,6 364
IIb G 28 29 2,0 364
IIIa G 18 17 3,1 198
IIIb G 18 27 2,7 198
IIIc G 15 26 3,2 187

Razem:      370                      1854                                                                                                                                        

W kwietniu ze względu na przeprowadzkę do innego pomieszczenia biblioteka szkolna była zamknięta.  

Średnia przeczytanych książek na ucznia w drugim półroczu to: 5,0

Najlepiej czytające klasy w drugim półroczu:

– w kategorii klas 1-3: klasa Ia

– w kategorii klas 4-5: klasa IVa

Najlepsi czytelnicy w drugim półroczu:

Mateusz Dyrbuś, Oliwia Wachowska, Łukasz Nowak, Mateusz Czerner, Julia Płonka, Patrycja Słowik, Jowita Kotwica, Aneta Jakubczyk

Gratulujemy!!!

  Statystyka czytelnictwa

Pierwsze półrocze 2017/2018

Klasa Ilość uczniów

w klasie

Ilość wypożyczonych książek wrzesień-styczeń Średnia wypożyczonych książek

na ucznia

Ilość wypożyczonych podręczników
Ia 15 103 6,8 105
Ib 14 44 3,1 98
II 14 230 16,4 56
IIIa 22 112 5,0 85
IIIb 21 177 8,4 84
IIIc 23 178 7,7 92
IVa 23 142 6,1 230
IVb 25 120 4,8 250
Va 18 49 2,7 180
Vb 19 129 6,7 190
VI 27 89 3,2 270
VIIa 22 72 3,2 286
VIIb 21 116 5,5 273
IIa G 28 75 2,6 364
IIb G 28 56 2,0 364
IIIa G 18 56 3,1 198
IIIb G 18 50 2,7 198
IIIc G 17 56 3,2 187

Razem:      373                                                                                                   3510

  

Średnia przeczytanych książek na ucznia w pierwszym półroczu to: 4,97

Najlepiej czytające klasy w pierwszym półroczu:

– w kategorii klas 1-3: klasa II

– w kategorii klas 4-5: klasaVb

Najlepsi czytelnicy w pierwszym półroczu:

Mateusz Dyrbuś, Oliwia Wachowska, Oliwier Dyka, Łukasz Nowak

Gratulujemy!!!

 Statystyka czytelnictwa

Zestawienie miesięczne- listopad/grudzień 2017

Klasa Ilość uczniów

w klasie

Ilość wypożyczonych książek Średnia

na ucznia

Ia 15 Wypożyczenia od drugiego semestru
Ib 14 Wypożyczenia od drugiego semestru
II 14 94 6,7
IIIa 21 97 4,6
IIIb 21 77 3,6
IIIc 23 99 4,3
IVa 23 47 2,0
IVb 25 44 1,7
Va 18 23 1,2
Vb 19 30 1,5
VI 27 18 0,6
VIIa 22 30 1,3
VIIb 21 29 1,3
IIa G 28 34 1,2
IIb G 28 20 0,7
IIIa G 18 30 1,6
IIIb G 18 21 1,1
IIIc G 17 14

0,8

Wyniki konkursu o „Puchar dyrektora szkoły dla najlepiej czytającej klasy” i konkursu o „Tytuł najlepszego czytelnika biblioteki szkolnej”:

Najlepiej czytające klasy: II, IVa.

Najlepsi czytelnicy w listopadzie i grudniu:

Dyrbuś Mateusz, Musiał Martyna, Jakubczyk Aneta, Dyka Oliwier, Wachowska Oliwia, Słowik Patrycja, Mazur Martyna

Gratulacje!!!

Statystyka czytelnictwa

Zestawienie miesięczne- wrzesień/październik 2017

Klasa Ilość uczniów

w klasie

Ilość wypożyczonych książek Średnia wypożyczonych książek

na ucznia

Ilość wypożyczonych podręczników
Ia 15 Wypożyczenia od drugiego półrocza 105
Ib 14 Wypożyczenia od drugiego półrocza 98
II 14 113 8 56
IIIa 22 8 0,3 85
IIIb 21 73 3,4 84
IIIc 23 49 2,1 92
IVa 23 78 3,4 230
IVb 25 69 2,7 250
Va 18 20 1,1 180
Vb 19 76 4 190
VI 27 67 2,4 270
VIIa 22 30 1,3 286
VIIb 21 44 2 273
IIa G 28 35 1,2 364
IIb G 28 29 1 364
IIIa G 18 22 1,2 198
IIIb G 18 18 1 198
IIIc G 17 29 1,7 187

Razem:      373                          760                                                                                             3510

Wyniki konkursu o „Puchar dyrektora szkoły dla najlepiej czytającej klasy” i konkursu o „Tytuł najlepszego czytelnika biblioteki szkolnej”:

Najlepiej czytające klasy we wrześniu i październiku:

W kategorii klas 1-3 wygrała klasa II (uczniowie tej klasy przeczytali 113 książek).

W kategorii klas 4-7 i gimnazjum wygrała klasa Vb (uczniowie tej klasy przeczytali 76 książek).

Tytuł najlepszego czytelnika biblioteki szkolnej we wrześniu i październiku otrzymują:

  • Za najwięcej przeczytanych książek z biblioteki szkolnej: Dyrbuś Mateusz (38) i Zosia Manikowska (21).
  • Ponadto w tym miesiącu tytuł najlepszego czytelnika otrzymują również: Jakubczyk Aneta, Jurko Emila, Wachowska Oliwia, Holewa Dorota, Kotwica Jowita.