Zasady obowiązujące w bibliotece w czasie pandemii

18 stycznia br. uczniowie klas młodszych wracają do szkoły. Przypominamy zatem o zasadach korzystania ze zbiorów szkolnej biblioteki. Prezentowane poniżej zasady są opublikowane również w zakładce „Regulaminy”.

 1. Zasady przebywania uczniów w pomieszczeniu biblioteki oraz korzystanie z księgozbioru.
 2. Pomieszczenie biblioteki jest stale wietrzone.
 3. Po każdej przerwie śródlekcyjnej dezynfekowane są klamki, stoliki, lada biblioteczna, inne elementy wyposażenia często używane.
 4. Przed wejściem do biblioteki czytelnik musi zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym lub umyć ręce mydłem w łazience.
 5. Jednorazowo w pomieszczeniu może przebywać troje czytelników. Przebywając w bibliotece należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych użytkowników.
 6. W celu uniknięcia kolejek należy przestrzegać terminów korzystania
  z biblioteki przez poszczególne klasy:

Poniedziałki  – klasy pierwsze i drugie

Wtorki – klasy trzecie

Środy – klasy czwarte

Czwartki – klasy piąte i szóste

Piątki – klasy siódme i ósme

 1. Zwroty i wypożyczania książek
 2. Zwracane książki  należy odłożyć na stoliku z napisem „Zwroty książek”, który znajduje się przed drzwiami biblioteki i wypełnić przygotowaną przez bibliotekarza karteczkę: nazwisko, klasa, nr książki, a następnie położyć wypełnioną karteczkę na zwracanej książce.
 3. Oddane przez czytelników książki będą przekazywane do osobnego pomieszczenia na trzydniową kwarantannę i dopiero po tym czasie ponownie ustawiane na półkach do wypożyczenia przez kolejnych czytelników.
 4. Wypożyczenia – bez zmian z zachowaniem dystansu między czytelnikiem i bilotekarzem.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Oprac. na podstawie:

 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 • Rekomendacja Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej z 16.04.2020 r. (https://bit.ly/2WAsLGM).
 • Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r. (https://bit.ly/3bOZXkg).
 • Komunikat Biblioteki Narodowej – Skrócenie okresu kwarantanny książek w bibliotekach do 3 dni, 04.05.2020 r. (https://bit.ly/2SCOeO3)