Zwroty podręczników

Drodzy uczniowie. Zbliża się koniec roku szkolnego, przesyłam zatem informacje dotyczące sposobów i terminów zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej.

Wzorem poprzedniego roku zwroty podręczników odbywać się będą w reżimie sanitarnym – na parterze w  sali szkolnej stołówki w dniach 15-18 czerwca br.wg. harmonogramu podanego poniżej. Każdy uczeń oddaje cały komplet podręczników, opatrzony kartką (przygotowaną przez ucznia), na której należy napisać klasę i nazwisko ucznia oddającego komplet podręczników, a także nazwę brakującego podręcznika (jeżeli ktoś zgubił lub zniszczył).
W razie braku podręcznika (zniszczony, zagubiony) uczeń otrzyma od bibliotekarza druk do zapłaty. Wpłatę na konto szkoły należy uiścić do dnia 25 czerwca 2021 r.

Harmonogram zwrotów podręczników:

7-10 czerwca (klasy III) po uzgodnieniu z wych. klas

15 czerwca
 – lekcja 2 (klasy Ia, Ib, Ic
– lekcja 3 (klasa IIa)
– lekcja 4 (klasa IIb)  
16 czerwca
 -lekcja 1  (klasa IV)
– lekcja 2 ( klasa V)  
17 czerwca
– lekcja 2 ( klasa VIa) – lekcja 3 (klasa VIb)
– lekcja 4 (klasa VIc)  
18 czerwca
– lekcja 1 (klasa VIIa)
– lekcja 2 (klasa VIIb)
– lekcja 3 (klasa VIIIa) -lekcja 4 (klasa VIIIb)  

Podręczniki wchodzące w skład kompletu dla poszczególnych klas:

Klasy 1-3 Nowi tropiciele cz 1-5, język angielski

Klasa IV
j.polski (literatura, gramatyka i ortografia)
J.angielski
Muzyka
Plastyka
Historia
Przyroda
Matematyka
Informatyka
Technika

Klasa V
j.polski
(literatura, gramatyka i ortografia)
J.angielski
Muzyka
Plastyka
Historia
Matematyka
Informatyka
Technika
Geografia
Biologia

Klasa VI
j.polski (literatura, gramatyka i ortografia)
J.angielski
Muzyka
Plastyka
Historia
Matematyka
Informatyka
Technika
Geografia
Biologia

Klasa VII
j.polski (literatura, gramatyka i stylistyka)
J.angielski
Muzyka
Plastyka
Historia
Matematyka
Informatyka
Geografia
Biologia
Chemia
J. niemiecki
Fizyka

Klasa VIII
j.polski (literatura, gramatyka i stylistyka)
J.angielski
Historia
Matematyka
Informatyka
EDB
Geografia
Biologia
Chemia
j. niemiecki
WOS
Fizyka